PROMOCJA „RAZEM” i "DWA SZKOLENIA".

"RAZEM" opłata 1200 zł. za osobę za jedno szkolenie.

"DWA SZKOLENIA" opłata 1300 zł. za osobę za jedno szkolenie.

Zasady wnoszenia i zwrotu opłat za szkolenie.

Regularny koszt szkolenia dla osób, które nie biorą udziału w promocji „RAZEM” i "DWA SZKOLENIA" wynosi 1500 PLN.

Zaliczka w wysokości 500 PLN jest płatna do 20 maja 2019 r.

Reszta kwoty tj. 1000 PLN jest płatna do 27 maja 2019 r.

 

Regulamin promocji.

A) Promocja "RAZEM".

Promocja dotyczy wyłącznie szkolenia Akupunktura czaszki i szkolenia Klasyczna akupunktura przeciwbólowa Yuan qi, które odbywają się w Warszawie w czerwcu 2019 r.

 1. Jeśli zaprosisz do udziału drugą osobę, która razem z Tobą weźmie udział w szkoleniu, to zyskacie po 20% rabatu, czyli koszt szkolenia dla jednej osoby za jedno szkolenie po rabacie wyniesie 1200 zł.

 2. Osoby, które już wpłaciły zaliczkę na wcześniejszych warunkach, również mogą wziąć udział w promocji. Konieczne jest jednak zgłoszenie chęci udziału w promocji i spełnienie warunków promocji określonych w punkcie 3 poniżej.

 3. W promocji mogą wziąć udział osoby, które łączne spełniły poniższe warunki:
  a) Dokonały zgłoszenia na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem kontaktu na stronie Facebooka Instytut Holimed (Messenger) w terminie do 27 maja 2019 r. do godz. 22.00.
  b) W zgłoszeniu podały - swoje oraz drugiej osoby - następujące dane: imię i nazwisko, dane do wystawienia faktury (adres, nazwę firmy, NIP), numer telefonu, adres mailowy.
  c) Otrzymały mailowe potwierdzenie od organizatora otrzymania zgłoszenia,
  d) Dokonały wpłaty na konto organizatora całości kwoty w terminie do 27 maja 2019 r. do godz. 22.00.
 4. Promocja obowiązuje od 7-27 maja 2019 r. do godziny 22.00, do wyczerpania ilości miejsc. Liczy się data wpływu całości kwoty na konto organizatora od obydwu osób, które chcą skorzystać z promocji.
 5. Ilość miejsc jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń i wpłat.
 6. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od promocji i zwrotu wpłaconych kwot, o ile ilość zgłoszeń przekroczy zakładaną ilość uczestników, którzy mogą wziąć udział w promocji. W takiej sytuacji wpłacone kwoty będą zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 10 dni roboczych, od dnia przekazania informacji do uczestnika promocji.

 

B) Promocja "DWA SZKOLENIA".

Promocja dotyczy wyłącznie szkolenia Akupunktura czaszki i szkolenia Klasyczna akupunktura przeciwbólowa Yuan qi, które odbywają się w Warszawie w czerwcu 2019 r.

 1. Jeśli weźmiesz udział w dwóch szkoleniach indywidualnie, to koszt jednego szkolenia wyniesie 1300 zł.; koszt dwóch szkoleń: 2600 zł.

 2. Osoby, które już wpłaciły zaliczkę na wcześniejszych warunkach, również mogą wziąć udział w promocji. Konieczne jest jednak zgłoszenie chęci udziału w promocji i spełnienie warunków promocji określonych w punkcie 3 poniżej.

 3. W promocji mogą wziąć udział osoby, które łączne spełniły poniższe warunki:
  a) Dokonały zgłoszenia na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem kontaktu na stronie Facebooka Instytut Holimed (Messenger) w terminie do 27 maja 2019 r. do godz. 22.00.
  b) W zgłoszeniu podały - swoje oraz drugiej osoby - następujące dane: imię i nazwisko, dane do wystawienia faktury (adres, nazwę firmy, NIP), numer telefonu, adres mailowy.
  c) Otrzymały mailowe potwierdzenie od organizatora otrzymania zgłoszenia,
  d) Dokonały wpłaty na konto organizatora całości kwoty w terminie do 27 maja 2019 r. do godz. 22.00.

 4. Promocja obowiązuje od 7-27 maja 2019 r. do godziny 22.00, do wyczerpania ilości miejsc. Liczy się data wpływu całości kwoty na konto organizatora od obydwu osób, które chcą skorzystać z promocji.
 5. Ilość miejsc jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń i wpłat.

 6. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od promocji i zwrotu wpłaconych kwot, o ile ilość zgłoszeń przekroczy zakładaną ilość uczestników, którzy mogą wziąć udział w promocji. W takiej sytuacji wpłacone kwoty będą zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 10 dni roboczych, od dnia przekazania informacji do uczestnika promocji.

 

UWAGA: nie łączymy promocji.

Wpłaty należy dokonać na konto organizatora (podane niżej).

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę wpływu zaliczki albo całości opłaty na konto organizatora. W takiej sytuacji cała kwota wpłaty w terminie do 10 dni zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prawo to przysługuje również osobom biorącym udział w promocji "RAZEM", jednak w sytuacji, w której jedna z osób zrezygnuje, druga będzie zobowiązana do zapłacenia regularnej ceny szkolenia. Zasada ta obowiązuje również w sytuacji, gdy osoba biorąca udział w promocji "DWA SZKOLENIA" z jednego z nich zrezygnuje.

Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji kursu. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika kursu), o ile osoba ta może uczestniczyć w szkoleniu zgodnie z jego harmonogramem i zasadami.

WAŻNA INFORMACJA.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany daty i miejsca szkolenia z powodu nieprzewidzianych okoliczności losowych, z ważnych przyczyn organizacyjnych, a także zbyt małej ilości osób, które zgłoszą się na szkolenie. W takim przypadku organizator szkolenia w terminie do 7 dni, od daty poinformowania o odwołaniu szkolenia, zwróci wszystkie wpłaty dokonane na konto organizatora. Jednocześnie informujemy, że organizator szkolenia nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym finansowej związanej z ww. sytuacją, a w szczególności ze zwrotem kosztów związanych z rezerwacjami hotelu, zakwaterowania, transportu, lotów, urlopów i innych kosztów poniesionych przez uczestników.

Dokonanie wpłaty za szkolenie oznacza akceptację regulaminu, zasad wnoszenia i zwrotu opłat za szkolenie.
Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie.
Zgłoszenia udziału w szkoleniu można dokonywać wyłącznie drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem kontaktu na stronie Facebooka Instytut Holimed (Messenger).
W mailu, proszę podać nazwę szkolenia swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania (dane do faktury - nazwa i adres firmy, NIP), telefon kontaktowy.
O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat.
W tytule przelewu proszę wpisać "Imię i nazwisko, Yuan qi, 2019".

Konto organizatora; dane do przelewu w PLN: Bank ING 36 1050 1924 1000 0092 2174 2530

Dane firmy:
Avemed Piotr Latosiński
ul. S. Staszica 22 lok.2
05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP 867-143-05-07

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..