Portrait Paul

dr Suzanne Robidoux

Dr Suzanne Robidoux Ph. D. TCM, DOM, Lc.Ac. od wielu lat mieszka w Chinach, ucząc się u wielu mistrzów, koncentrując się na medycynie klasycznej i praktyce klinicznej. Pierwsze trzy lata spędziła na Tajwanie doskonaląc znajomość mandaryńskiego i jednocześnie studiując u doświadczonych terapeutów. Na Tajwanie do naszych czasów przetrwały trzy różne linie klasycznej medycyny chińskiej, kształcące lekarzy w dawnych dyscyplinach medycznych. Stanowią one zamkniętą szkołę, która posługując się bardzo tradycyjnymi i ściśle określonymi metodami od stuleci zachowuje swoją wiedzę i doświadczenie. Należący do niej lekarze kultywują sekrety wiedzy starożytnych Xian (cudownych doktorów), przekazywane podczas zamkniętych wykładów dla wybranych uczniów, więc obecnie tylko niewielu praktyków posiada tę cenną wiedzę.

Po 12 latach praktykowania medycyny chińskiej i poszukiwań prawdziwie tradycyjnej szkoły tej medycyny, dr Robidoux spotkała swoją mistrzynię Li Xian Lian i po przejściu egzaminu sprawdzającego jej zdolności oraz charakter została przyjęta jako uczennica do Klasycznej Szkoły Akupunktury (古法针灸) w Tajwanie, tym samym wchodząc później w poczet członków linii przekazu nauk tej szkoły. Po trzech latach uzyskiwania bezpośrednich nauk od swej mistrzyni, dr Robidoux uzyskała biegłość w stosowaniu klasycznych technik akupunktury oraz technik manipulacji dr. Bian Que. Zaznajomiła się z niektórymi praktykami i medytacjami taoistycznymi, a także poznała system punktów akupunkturowych Yuan qi.

Następnie przeniosła się do Nankinu, gdzie w 2007 r. obroniła doktorat z akupunktury na Nanjing University of Chinese

Medicine. W trakcie studiów doktoranckich prowadziła na oddziale psychiatrycznym badania dotyczące zaburzeń neurologicznych i psychicznych. Badania obejmowały minn. zaburzenia depresyjne. Jednym z jej nauczycieli w szpitalu neurologicznym był dr Lu Qian (bezpośrednia linia dr Jiao Shufa). Podczas studiów pod kierunkiem dr. Lu, dr Robidoux poznała najbardziej skuteczne sposoby leczenia poważnych przypadków śpiączki, paraliżu, czy porażenia kończyn po udarze, stwardnienia rozsianego, choroby Meniera oraz innych zagrażających życiu chorób neurologicznych. 90% pacjentów obok zwykłej akupunktury otrzymywało także akupunkturę czaszki.

W Pekinie dr Robidoux współpracowała z wieloma mistrzami z całych Chin przy przygotowaniu wydania ich dzieł oraz ich popularyzacji na Zachodzie. Przetłumaczyła i zredagowała ponad 20 profesjonalnych chińskich podręczników medycznych powiązanych z akupunkturą i medycyną chińską, dzięki czemu miała możliwość pracy z dr. Shi Xueminem, specjalistą chorób neurologicznych, słynnym z uzyskiwania najlepszych rezultatów dzięki swym technikom nakłuwania. Na Zachodzie jest on znany jako doktor z Tianjin z filmu dokumentalnego „9000 igieł”.

Dr Suzanne Robidoux praktykuje ziołolecznictwo chińskie i akupunkturę klasyczną od 20 lat. Od 2013 roku praktykuje u boku dr. Feng’a klasyczny systemem klinicznego zastosowania nauczania Zhang Zhong Jinga - Jing Fang.

Jak ustalił dr Wang Qing Guo z Pekińskiego Uniwersytetu Medycyny Chińskiej, w Chinach istnieje ponad 41 linii przekazu powiązanych z klasycznymi tekstami Zhang Zhong Jinga, wszystkie stanowiące odgałęzienia tego klasycznego klejnotu. Linia przekazu powiązana z tym klasycznym systemem została utrzymana przy życiu poprzez nauczanie dr Feng Shi Luna (冯世伦), który otrzymał swoją wiedzę od profesora Hu Xi Shu (胡希恕), który z kolei uczył się od mistrza Wang Xiang Wei (王祥微). Z pokolenia na pokolenie ten klejnot wiedzy klinicznej był utrzymywany przy życiu, a jego zrozumienie cały czas rozwijało się i rozprzestrzeniało.

Obecnie dr Robidoux jest naukowcem na Beijing University of Chinese Medicine, prowadzi badania nad kliniczną skuteczności klasycznego podejścia z kanonicznych tekstów Zhang Zhongjinga „Shang Han Lun” i „Jingui Yao Lue”. Pracuje także w centrum zapobiegania samobójstwom w Pekinie jako wolontariuszka wykonując zabiegi akupunktury w ciężkich przypadkach depresji i tendencji samobójczych. W czasie wolnych kontynuuje badania i praktykę sztuki Bagua Zhang i Zhou yi.

Prowadzi również podoktorskie badania kliniczne, opublikowała również liczne artykuły na temat tego klasycznego systemu medycznego celem jego popularyzacji oraz zastosowania klinicznego. Stoi u boku dzierżyciela linii by chłonąć jego nauczanie. Od kilku lat prowadzi szkolenia na całym świecie minn. z systemu Jing Fang, Klasycznej akupunktury Yuan Qi, Akupunktury czaszki, a także Dni kliniczne, Health Retreat, Ba Gua Zhang w zakresie technik dla terapeutów.